Plánujete výstavbu nebo rekonstrukci vašeho sportoviště?

Technologie

Technologie podloží

Podloží vodonepropustná jsou zhotovována z betonu min. tř. 20, nebo z uzavřených asfaltů.

Podloží vodopropustné, tento typ je zhotoven z vodopropustných asfaltů, nebo z speciálního syntetického betonu tvořeného z přírodního kameniva, gumových granulátů a pojiva.

Podloží obecně musí mít jednostranný, nebo střechovitý sklon do určitého procenta, aby odvod vody byl veden po spádnici povrchu u vodonepropustných. Podmínkou však je, aby obrubníky tvořící obvod hřiště nebo atletické dráhy byly instalovány v určité rovině s podložím, nebo s umělým povrchem v souvislosti odvodu vody po spádnici umělého povrchu. Je nutno dodržet TTP při pokládce povrchu s ohledem na rovinatost, vlhkost a dilataci betonu. V případě asfaltového podloží dodržujeme rovinatost jako u betonu, asfalty však musí být odvětrané, důležitou úlohu hrají klimatické podmínky: vlhkost vzduchu a minimální určitá celodenní teplota pro pokládku umělohmotných povrchů.

Technicko-technologické podmínky pro podloží

U betonu je nutné dodržet: Rovinatost vlhkost betonu, vše v určité toleranci, vše dle TTP. Pro dilataci používáme gumový granulát.

Asfalt vyžaduje též určitou rovinatost jako u betonu, asfalty musí být odvětrané. Jistou úlohu pro odvětrání hrají klimatické podmínky slunce a déšť, platí to pro oba typy podloží. Před pokládkou umělých povrchů je nutno ošetřit podloží vrstvou mezilepícího nátěru, jak betonové, tak asfaltové.

Obecně pokládka umělých povrchů se musí provádět na suchý povrch při určité maximální povolené vlhkosti povrchu, optimálních klimatických podmínek v souvislosti s vlhkostí vzduchu. Při nižších teplotách je nutno použít přísadové urychlovače, vše dle TTP. Lajnování se provádí po vytvrdnutí a odvětrání povrchu po 4-7 dnech. Barevné možnosti ve všech typech zmíněných površích červená, zelená, modrá, žlutá a okrová.

Technologie lajnování

Lajnování provádíme vysokotlakým strojem od firmy SMG, jehož nástřik umožňuje optimální sytost čar a obraz ostrého okraje lajny bez zaprášení. Výhradně používáme dvousložkové polyuretanové barvy Conipur, od švýcarské firmy Conica, které zaručují stálost barev.

SPORT LINE servis, s.r.o.

Smetanova 944, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26922096, DIČ: CZ26922096

Zaměřeno v souladu s normou IAAF - SPORT LINE servis, s.r.o. International Association of Athletics Federations - IAAF