Plánujete výstavbu nebo rekonstrukci vašeho sportoviště?

Inženýring

Jak správně vybrat a realizovat typ sportovního umělohmotného povrchu, včetně podložních vrstev.

Inženýring sportovních staveb, zahrnuje technický servis v oblasti sportovních umělohmotných povrchů pro všechny druhy sportovních odvětví. Z naší dlouholeté zkušenosti a praxe vyplývá, že správná orientace a znalost problematiky v tomto oboru, je předpokladem plné spokojenosti k realizaci Vašich záměrů. Naše firma nabízí projektování a studie sportovních staveb, posouzení cenových nabídek a nezávislé poradenství ve vztahu výběru firmy realizující pokládku povrchu. Zajistíme pro Vás technický dozor na stavbě, kontrolu dodržování všech technicko-technologických podmínek, dále jen TTP.

Zadání

Při posuzování Vašeho záměru, vycházíme vždy z celkové plochy pozemku na němž má být sportoviště umístěno, i s příkladným plánovaným rozšířením v následujících etapách výstavby. Váš projekt umíme posoudit z hlediska optimálně využité plochy, funkčnosti jednotlivých sportů, včetně vyhodnocení vlastního celkového provozu sportoviště a samozřejmě nezbytné ekonomiky, která bývá bohužel většinou na prvním místě.

Účelovost

Nejdůležitějším faktorem pro zpracování studie Vašeho sportoviště je zcela jistě jeho účelovost a vlastní užívání, to znamená, je rozdílné zda Váš požadavek je formulován na atletiku, míčové hry popř. ostatní druhy sportů. Tyto faktory zcela ovlivňují určení umělého povrchu a výběr podloží na který chceme sportovní povrch aplikovat. Podloží a sportovní povrchy z hlediska konstrukce povrchů, stavebně dělíme na vodopropustné a vodonepropustné, které se dají vzájemně kombinovat, avšak s určitým omezením. Při nesprávné kombinaci podloží a umělého povrchu, který slouží jako pohlcovač vzniklých par, může nastat odtržení povrchu od podloží.

Technický dozor stavby

zaměření technického dozoru stavby sportovišť je směrováno na:

1. Spodní stavbu, kde je naším cílem dodržení projektovaných parametrů hlavně:

a/ geometrické vytýčení poloměrů atletické dráhy

b/ vytýčení obvodu atletické dráhy

c/ dodržení projektovaných rozměrů kotvících prvků pro jednotlivé druhy sportů

d/ dodržování hutnění jednotlivých podložních vrstev

e/ dodržování materiálové skladby podloží dle projektu

2.Finální povrchy

a/ rovinatost podkladních vrstev

b/ míru vlhkosti / u betonových podloží/

c/ vodopropustnost / u vodopropustných asfaltů/

d/ dodržení projektovaných spádů

e/ dodržování projektovaných tlouštěk jednotlivých vrstev

f/ dodržování předepsaných poměrů pojiv k hmotnosti granulátu

g/ kontrola estetiky finálních vrstev

Komponenty

Důležitou roli při konstrukci umělého povrchu hrají zcela jistě nakupované materiály ve vztahu pojiv, nástřiků a granulátů. Mezi přední dodavatelské firmy s doporučenou kvalitou patří zcela jistě Conica- Švýcarsko, Stockmajer a APS- Německo, výrobci pojiv a nástřiků. Gesolan Dagmersselen- Švýcarsko, Mellos- Německo, výrobci granulátů. Pojiva a nástřikové materiály v rámci pokládky dvou vrstev není možno kombinovat od různých výrobců.

 

SPORT LINE servis, s.r.o.

Smetanova 944, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26922096, DIČ: CZ26922096

Zaměřeno v souladu s normou IAAF - SPORT LINE servis, s.r.o. International Association of Athletics Federations - IAAF