Plánujete výstavbu nebo rekonstrukci vašeho sportoviště?

Lajnování

  1. Lajnování atletických drah s umělým povrchem všech druhů
  2. Lajnování víceúčelových hřišť na všechny umělé, asfaltové, betonové povrchy, venkovní i v tělocvičnách, včetně palubovky a linolea.
  3. Lajnování dopravních a dětských hřišť
  4. Lajnování výrobních průmyslových hal a skladů
  5. Lajnování parkovacích míst pro auta na asfaltových a betonových plochách

Rozměření

Lajnování předchází rozměření dle platných norem. Zaměření provádí naše skupina odborníků s profesionální znalostí pravidel atletiky, míčových sportů a geodetických prací. Stadiony jsou zaměřeny s přesností odpovídající normám IAAF. V Polsku máme zkušenost s vyplněním raportů PZLA, které v rámci polského atletického svazu nahrazují certifikáty IAAF. U atletických stadionů délky 400 m nabízíme před pokládkou tartanu provést společnou konzultaci na stavbě s dvojí kontrolou vyměřených bodů:

1) MĚŘENÍ doporučujeme provést před pokládkou podkladní asfaltové vrstvy se zaměřením na:

a) kontrolu poloměrů F1, F2 a bodů ABCD určující začátek, konec a délku rovinky,
b) vyhodnocení instalace kanálku na odvodnění atletické dráhy,
c) přeměření vyložení vnějších obrubníků související s rozměrem atletické dráhy.

2) MĚŘENÍ je možno provést po položení podkladního asfaltu se zaměřením na:

a) opětná kontrola bodů F1, F2, A, B, C, D,
b) určení pozice plastového mantinelu určující vnitřní lajnu.

Kontrola geometrického vytýčení a vyměření základních bodů atletické dráhy, včetně instalace prvků určující vnitřní a vnější dráhu musí splňovat toleranci možné odchylky dle norem IAAF. O výsledcích těchto měření bude proveden zápis do stavebního deníku dodavatele stavby. Jsme schopni zastřešit nejvyšší úroveň atletického oválu. Nutno však upozornit, že požadavku na držení certifikátu IAAF předchází důležité přípravné období na úrovni společných jednání projektantů, našich geodetů a investorů. Základem rozměření víceúčelových hřišť je osový kříž, který vychází z dodržování projektovaných rozměrů kotvících prvků pro jednotlivé druhy sportů. 

Cenová politika

Cenové kalkulace vycházejí z celkového počtu nalajnovaných běžných metrů, jejíchž obecným koeficientem je sazba 30,- Kč/běžný metr pro lajnování v exteriéru (šíře lajny 5 cm) a náklady na dopravu na místo stavby a zpět. Na lajnování v interiéru jsme stanovili sazbu 40,- Kč/bežný metr z důvodu větší pracnosti ve vztahu delšího času vlastního lajnování. V případě požadavku na širší lajny 5-10 cm, cenu stanovujeme individuálně.

Konečnou cenu ovlivňují různé faktory, jako je objem zakázky, stálá popř. dlouhodobější spolupráce, zvýšené nároky na lajnování a rozměření atd. V každém případě umíme upravit konečnou fakturaci ke spokojenosti zákazníka.

Atletické stadiony

V případě atletických stadionů je vhodné kalkulovat na základě technického výkresu konkrétního oválu, který přesně určuje počet běžných metrů lajnování, nejen na dráze, ale i v rámci technických sektorů. Kalkulaci nabídkové ceny výrazně ovlivňuje zda investor nárokuje nebo nepožaduje vyznačení všech handicapů, překážek a štafet dle IAAF s případným doložením geodetického měřického elaborátu.

Víceúčelová hřiště

Jednotková cena pro lajnování víceúčelových hřišť je též ve výši 30,- Kč/bm v exteriéru, v interiéru 40,- Kč/bm a náklady na dopravu. Fakturace vychází z oficiálních parametrů hřišť jednotlivých sportů popř. ze skutečnosti běžných metrů, v rámci nutných úprav ve vztahu k celkovým rozměrům daného sportoviště.

 

SPORT LINE servis, s.r.o.

Smetanova 944, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26922096, DIČ: CZ26922096

Zaměřeno v souladu s normou IAAF - SPORT LINE servis, s.r.o. International Association of Athletics Federations - IAAF